Lesprogramma

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen. Samen bereiden we uw kind voor op de wereld van morgen en laten we het zich ontplooien van een rups tot een vlinder!

Lesopbouw

Voor elk vak werken de leerlingen aan het behalen van de lesdoelen. De leerlingen worden actief betrokken bij de instructie aan het begin van de les en aan het eind kijkt de leerkracht samen met hen terug op wat ze hebben geleerd. Tijdens de schoolcarrière werken we toe naar het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen en krijgen zij een dag- en weektaak. In de lessen worden leerlingen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht.

Op deze pagina leest u meer over hoe wij ons onderwijs opbouwen.

Lesopbouw Vlinderboom Octant Pijnacker
Toetsing en Rapport Vlinderboom Octant Pijnacker

Toetsing en rapport

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van observatie- en registratiesystemen als KIJK! En KanVas, methodegebonden toetsen en Citotoetsen. Hierdoor hebben en houden wij goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen we eventuele achterstanden of grote voorsprongen tijdig signaleren.

Op Vlinderboom mogen kinderen trots zijn op hun ontwikkeling. Om deze ontwikkeling zichtbaar te maken, maken wij op school gebruik van een rapportfolio. Kinderen tonen aan welke (leer)doelen zij hebben behaald en zo wordt de ontwikkeling van groep 1 tot en met 8 zichtbaar. In groep 8 maken we uiteindelijk samen met u en uw kind de keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Voor het schooladvies kijken we naar de leerprestaties en de ontwikkeling van uw kind tijdens de hele basisschoolperiode, inclusief de uitslag van de Centrale Eindtoets en de NIO-test.

Op deze pagina leest u meer over onze aanpak rond toetsing en rapportering.

Toetsing en Rapport Vlinderboom Octant Pijnacker
Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!

XperiO Ontdeklab

Aandacht voor ontdekkend leren en wetenschap & technologie zijn diep verweven in ons lesprogramma. Onze school is dan ook de eerste Octantschool met een XperiO Spotlight Ontdeklab/ technieklokaal. In dit laboratorium zullen we met de leerlingen hun digitale talenten en technische vaardigheden verder ontdekken door van en met elkaar te leren. De kinderen leren te werken met robots, een 3D printer en een greenscreen.

Het Xperio Spotlight Ontdeklad wordt tevens gebruikt als technieklokaal waar leerlingen hun technische en creatieve talenten ontdekken. Hier leren zij over natuurkundige wetten en om te gaan met gereedschappen en materialen.

XperiO Ontdeklab Vlinderboom Pijnacker

Lestijden

Vijf gelijke dagen model

Wij werken met het 'vijf gelijke dagen model'. Dit betekent dat de vijf schooldagen dezelfde lengte hebben. In alle groepen hanteren we gelijke schooltijden waarbij de kinderen tussen de middag lunchen met de leerkracht(en).

Tussen 8:20-8:30 uur bent u van harte welkom bij ons op school om uw kind naar school te brengen. In groep 1 en 2 kunt u samen met uw kind een kijkje te nemen in de klas of meedoen aan een activiteit.

Groep 1 t/m 8
maandag t/m vrijdag: 8:20 - 14:00 uur.

Schoolplein pauze groepen 3-8
Buiten spelen: 10:00 tot 10:15 uur of 10:15 tot 10:30 uur
Eten/drinken tussendoortje: 10:00 tot 10:15 uur of 10:15 tot 10:30 uur
Buiten spelen: 12:00 tot 12:15 uur of 12:15 tot 12:30 uur
Eten/drinken lunch: 12:00 tot 12:15 uur of 12:15 tot 12:30 uur

Gymdagen
Groepen 1/2 speelzaal: woensdag/ donderdag
Groepen 3 t/m 8 sporthal: maandag, woensdag en donderdag

Het vakantierooster vindt u in ons jaaroverzicht.