Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier of heeft behoefte aan dezelfde dingen. Dit vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Deze hulp bij het leren noemen we 'ondersteuning'. 

Interne ondersteuning

Op Vlinderboom wordt de zorg- en onderwijsbehoefte van ieder kind meerdere keren per jaar besproken. Hierbij is ook de kwaliteitsondersteuner aanwezig. Er wordt een passende aanpak bepaald voor problemen op leergebied, werkhouding en gedrag en de IB-er ondersteunt het kind met zorg en ondersteuning. Zij onderhoudt daarnaast nauw contact met de ouders en specialisten die deze ondersteuning kunnen bieden.

Loopt uw kind voor in zijn ontwikkeling en kan hij extra uitdaging gebruiken? Ook dan is er passende ondersteuning om het kind aanvullende uitdaging te bieden. Onze specialisten helpen ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor individuele begeleiding, zodat we op Vlinderboom onderwijs op maat kunnen bieden aan ieder kind. Hierover vindt u meer informatie op deze pagina.

Interne ondersteuning Vlinderboom Octant Pijnacker
Externe ondersteuning Vlinderboom Octant Pijnacker

Externe ondersteuning

Vlinderboom kan naast haar interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de schoolmuren. Onze onderwijsorganisatie Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben.

Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze platforms variëren qua onderwerp. Zo zijn er onder andere platforms voor begaafdenonderwijs, gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

Op deze pagina leest u meer over de vormen van externe ondersteuning die wij aan onze leerlingen kunnen bieden.

Externe ondersteuning Vlinderboom Octant Pijnacker

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd en Vlinderboom is hiervan groot voorstander. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Vlinderboom is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we voor ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden!

Passend Onderwijs Vlinderboom Pijnacker Octant
Het enthousiaste team op Vlinderboom maakt dat onze zoon elke dag met veel plezier naar school gaat! Zowel de groepsleerkracht als de rest van het team/directrice is erg betrokken bij elk kind en zet zich hier zichtbaar voor in.
Tessa en Robert
Ouders van Mats