Sfeer & veiligheid

Vlinderboom is een prettige en veilige leeromgeving voor iedereen. Dit is de basis. Daarom hebben we een aantal duidelijke afspraken die bepalend zijn voor het behouden van een fijne sfeer en gewaarborgde veiligheid op school.

 

Gouden Vlinderboomregels Pijnacker Octant

In en rond de school

Op Vlinderboom staan de Gouden Vlinderboomregels centraal.  De Gouden Vlinderboomregels helpen mee aan een prettig en veilig schoolklimaat. Alle kinderen en leerkrachten kennen de regels. Ze vormen de basis van ons handelen. Wij verwachten dat de Gouden Vlinderboomregels door iedereen, dus ook de ouders, worden toegepast. De Gouden Vlinderboomregels ondersteunen de lessen van de methode Kanjer, die we inzetten voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor nadere informatie over veiligheid rondom het halen- en brengen van de kinderen en bijzondere aandachtspunten verwijzen wij u graag naar de schoolgids.

Gouden Vlinderboomregels Pijnacker Octant

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit vóór 8:30 uur telefonisch of via het ziekmeldformulier te melden. De school is vanaf 8 uur telefonisch te bereiken. Ook wanneer uw vierjarige een dagje thuis blijft of wanneer uw kind bijvoorbeeld later naar school komt vanwege een doktersbezoek, ontvangen wij hierover graag van te voren bericht. In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, hierover vindt u meer informatie in de schoolgids. Aanvraagformulieren voor vrijstelling kunt u hier downloaden.

Ziekmelden en verlof Vlinderboom Octant Pijnacker
Klachtenregeling Vlinderboom Octant Pijnacker

Klachtenregeling

Op Vlinderboom zijn de lijnen kort. Dus als u een klacht hebt over de school, kunt u deze bespreken met de groepsleerkracht, de kwaliteitsondersteuner of met de schooldirecteur. Komt u er samen niet uit of is het niet wenselijk om de klacht met iemand van school te bespreken? Dan kunt u de contactpersonen van de school hierover benaderen. Dit zijn Levien van Doorn, Ayden Schuurmans en Chantal de Bruin. De e-mailadressen vind u op de pagina van het team.

Zij kunnen u eventueel ook doorverwijzen naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Octant: mw. W. Vink U kunt haar bereiken via het volgende e-mailadres: wvink6161@gmail.com.

Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht en zullen u indien/waar nodig doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Klachtenregeling Vlinderboom Octant Pijnacker

Gezondheid en veiligheid

School moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u, daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd. Ook is er een maatschappelijk werker aan onze school verbonden die ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt Vlinderboom met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Meer informatie hierover vindt u op www.meldcode.nl.

Verder hebben wij vaste richtlijnen voor het geval dat de sirene gaat. Zo gaan naar/blijven alle kinderen binnen en worden ramen, deuren en eventuele luchtverversing gesloten. De kinderen wachten in hun klas samen met hun leerkracht op nadere instructies van de brandweer/politie/gemeente. Op een dergelijk moment kunt u het beste nadere instructies afwachten, bereikbaar blijven en de media volgen. U kunt uw kind dan namelijk niet ophalen van school. Bovendien is er door het bestuur een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen. Bij schade tijdens het verblijf op school, het van en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten spreekt u eerst uw eigen verzekering aan. In het geval dat deze niet uitkeert, dan kunt u met ons contact opnemen.