*

Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij activiteiten maken we graag gebruik van uw hulp en/of expertise. Om die hulp zo goed mogelijk te coördineren, ontvangt u aan het begin van het schooljaar een lijst met activiteiten. Actief meehelpen is geen verplichting maar wel heel leuk.
Ouderraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan vieringen en feesten, schoolontbijt, sportdag, kamp of schoolreis. De OR komt hiervoor 6 keer per jaar samen.
Aanmelden kan via or.vlinderboom@gmail.com of door contact op te nemen met de voorzitter van de OR.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders groepjes kinderen met lezen of begeleiden zij individueel kinderen bij het inzetten van een adaptief computerprogramma.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op Vlinderboom. Het schema hiernaast licht de mogelijkheden voor praktische hulp toe. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij activiteiten maken we graag gebruik van uw hulp en/of expertise. Om die hulp zo goed mogelijk te coördineren, ontvangt u aan het begin van het schooljaar een lijst met activiteiten. Actief meehelpen is geen verplichting maar wel heel leuk.
Ouderraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan vieringen en feesten, schoolontbijt, sportdag, kamp of schoolreis. De OR komt hiervoor 6 keer per jaar samen.
Aanmelden kan via or.vlinderboom@gmail.com of door contact op te nemen met de voorzitter van de OR.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders groepjes kinderen met lezen of begeleiden zij individueel kinderen bij het inzetten van een adaptief computerprogramma.

Meepraten/meedenken

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt 6 tot 7 keer per schooljaar vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. De MR vergadert zeven keer per schooljaar.
Aanmelden of contact opnemen kan via mr.vlinderboom@octant.nl

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert zeven keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. Aanmelden of contact opnemen kan via mr.vlinderboom@octant.nl

OR

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van Vlinderboom. Wij ondersteunen het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het Sinterklaasfeest, schoolontbijt, sportdag, kamp of schoolreis. Daarnaast willen wij als spreekbuis voor ouders fungeren naar school toe. Dus blijf niet met uw schoolpleinvragen op het schoolplein staan, maar meld deze ook aan ons zodat wij ze kunnen voorleggen aan het schoolbestuur en de MR. De OR komt zes keer per jaar samen. Aanmelden kan via or.vlinderboom@gmail.com

Ouderraad Vlinderboom Octant Pijnacker

Leden van de MR

Geertje Smit
Levien Verdoorn
Bianca van Karsen
Ester van der Wiel
Jeroen van den Bos
Ruben de Groot

Leden van de OR

Mariëtte van Lawick
Krijna Francooijs
Nicky van den Bos
Richard Boering
Manon van Driel
Brigitte Thakoer
Miranda Vernaven
Vanessa Gravesteijn
Kenneth Kwee
Esther de Prieëlle
Inge Kroon-van Dijk

 

Blijf op de hoogte van basisschool Vlinderboom Pijnacker Octant

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. Op de informatieavond aan het begin van elk schooljaar wordt in iedere groep door de leerkracht uitleg gegeven over wat er dat leerjaar aan de orde komt. Voor ouders in groep 8 wordt in verband met de schoolkeuze een voorlichtingsavond gehouden. U kunt deze momenten terugvinden in onze jaarkalender.

Drie keer per jaar zijn er bovendien oudercontactmomenten waarbij we de schoolvorderingen van uw kind bespreken. Daarnaast hebben wij een dagelijks inloopkwartier. Tussen 8:15-8:30 uur bent u van harte welkom om samen met uw kind te kijken in de klas, of om een korte vraag te stellen aan de leerkracht.

Daarnaast informeren wij u eens per drie weken via onze digitale nieuwsbrief en via de digitale communicatiedienst Digiduif. Verder vindt u foto's en activiteiten op hier op onze website en delen we ook regelmatig leuk nieuws op onze Facebookpagina.

Blijf op de hoogte van basisschool Vlinderboom Pijnacker Octant