Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij activiteiten maken we graag gebruik van uw hulp/ en of expertise. Om die hulp zo goed mogelijk te coördineren, zal de klassenouder ouders benaderen als er hulp nodig is bij activiteiten.
Ouderraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan vieringen en feesten, schoolontbijt, sportdag, kamp of schoolreis. De OR komt hier voor 6 keer per jaar samen.
Aanmelden kan via or.vlinderboom@gmail.com of door contact op te nemen met de voorzitter van de OR.

Klassenouder
Iedere groep heeft een klassenouder. De leerkracht stemt met de klassenouder af bij welke activiteiten er hulp gewenst is van meerdere ouders. De klassenouder benadert andere ouders en geeft door waar en waarmee ze kunnen helpen.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders groepjes kinderen met lezen of begeleiden zij individueel kinderen bij het inzetten van een adaptief computerprogramma.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op Vlinderboom. Het schema hiernaast licht de mogelijkheden voor praktische hulp toe. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij activiteiten maken we graag gebruik van uw hulp/ en of expertise. Om die hulp zo goed mogelijk te coördineren, zal de klassenouder ouders benaderen als er hulp nodig is bij activiteiten.
Ouderraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan vieringen en feesten, schoolontbijt, sportdag, kamp of schoolreis. De OR komt hier voor 6 keer per jaar samen.
Aanmelden kan via or.vlinderboom@gmail.com of door contact op te nemen met de voorzitter van de OR.

Klassenouder
Iedere groep heeft een klassenouder. De leerkracht stemt met de klassenouder af bij welke activiteiten er hulp gewenst is van meerdere ouders. De klassenouder benadert andere ouders en geeft door waar en waarmee ze kunnen helpen.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders groepjes kinderen met lezen of begeleiden zij individueel kinderen bij het inzetten van een adaptief computerprogramma.

Meepraten/meedenken

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt 6 tot 7 keer per schooljaar vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. De MR vergadert zeven keer per schooljaar. Aanmelden of contact opnemen kan via mr.vlinderboom@octant.nl

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert zeven keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. Aanmelden of contact opnemen kan via mr.vlinderboom@octant.nl

MR leden zijn:

team:

Sylvia Rijntjes

Mariëtte Horchner

Marieke de Wever

ouders:

Johan Veldhuis

Melissa Casti

Natalija Djukic

OR

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van Vlinderboom. Wij ondersteunen het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het Sinterklaasfeest, schoolontbijt, sportdag, kamp of schoolreis. Daarnaast willen wij als spreekbuis voor ouders fungeren naar school toe. Dus blijf niet met uw schoolpleinvragen op het schoolplein staan, maar meld deze ook aan ons zodat wij ze kunnen voorleggen aan het schoolbestuur en de MR. De OR komt zes keer per jaar samen. 

OR leden: 

Voorzitter Rozemarijn Boonstra.

Juf Annelies, Shelley Bergwerf (Noël (4a) en Liam(1/2d)), Karin Straver (Elin 7a, Isa (5a) en Aron (1/2c)), Caroline de With (Julia (6), Samuel (4b) en Lukas (1/2b)), Karlijn de Baat (Tess (4b)), Anouska Degenkamp (Tess (6) en Femm (3a), penningmeester), Juf Monique, Miranda Vink (Jens (8b), secretaris), Dayenne Vooijs (Yana (8b), Nova (4a) en June (1/2a)), Esther de Bruijn (Maryse (7b)) Vlnr onderste rij: Bianca Welbie (Roos (7b)), Sukbing Kwee (Norah (6), penningmeester), Rozemarijn Boonstra (Rein (5b) en Flore (1/2a), voorzitter), Jolanda Wesselius (Kaelyn (8a) en Mason (3b))

Ouderraad Vlinderboom Octant Pijnacker
Blijf op de hoogte van basisschool Vlinderboom Pijnacker Octant

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. In de eerste 3 weken van het schooljaar vinden er kennismakingsgesprekken plaats met leerling, ouder(s) en leerkracht. Op de informatieavond aan het einde van elk schooljaar wordt de groepsverdeling van het volgende schooljaar bekend gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst vindt er een terugblik plaats welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden en wordt er gedeeld waar het volgende schooljaar op ingezet gaat worden. Voor ouders in groep 8 wordt in verband met de schoolkeuze een voorlichtingsavond gehouden. U kunt deze momenten terugvinden in onze jaarkalender.

Als u contact wilt met de leerkracht, directie of een van onze andere medewerkers, kunt u ons telefonisch bereiken. U kunt ook een mail sturen.

Daarnaast informeren wij u eens per drie weken via onze digitale nieuwsbrief en via de digitale communicatiedienst Parro. Verder vindt u foto's en activiteiten hier op onze website en delen we ook regelmatig leuk nieuws op onze Facebookpagina Vlinderboom , via Twitter Vlinderboom en via Instagram van Vlinderboom

Blijf op de hoogte van basisschool Vlinderboom Pijnacker Octant