Vakken

Op onze school is veel aandacht voor leren lezen, rekenen en talentontwikkeling. Daarnaast zijn er in alle klassen ook leuke, leerzame activiteiten en projecten. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende, belangrijke gebieden. 

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod voor ieder leerjaar. 

Kleutergroepen

Spelenderwijs ontdekken en onderzoeken kleuters de wereld om zich heen. De nadruk van onze lessen ligt op ontdekkend bezig zijn, waarbij sociale vorming een grote rol speelt. We spelen hierop in door thematisch te werken. Zo leren we ze vaardigheden die ze vanaf groep drie kunnen toepassen, in een omgeving die hen veiligheid en vertrouwen biedt. Ook bieden wij in de kleutergroepen al Engelse les aan.

Vakken vanaf groep 3

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden, dat u in de tabel hiernaast kunt vinden. De focus op wetenschap en technologie maakt onze school uniek. In ons XperiO ontdeklab maken de kinderen uit alle groepen dan ook spelenderwijs kennis met ICT en leren zij vaardigheden voor de toekomst.

Vak
Groep Methode
Sociale Vaardigheden
Groep 1-8 Kanjertraining
Levensbeschouwing
Groep 1-8 Trefwoord
Taal en spelling
Groep 1-2 Fonemisch bewustzijn
Groep 3 Veilig leren lezen, Kim versie
Groep 4-8 Staal
Technisch lezen (aanvankelijk)
Groep (1-)3 Veilig Leren Lezen, Kim versie
Technisch lezen (voortgezet)
Groep 4-8 Estafette (groep 4)
Begrijpend lezen
Groep 3 Veilig leren lezen, Kim versie
Groep 4-8 Nieuwsbegrip XL
Engels
Groep 1-4 IPocket
Groep 5-8 Groove.me
Schrijven
Groep 1-2 Schrijfdans, Pennenstreken
Groep 3-8 Pennenstreken
Rekenen en wiskunde
Groep 1-2 Schatkist, Gecijferd bewustzijn
Groep 3-8 Wereld in getallen
Wereldoriƫntatie
Groep 1-2 Diverse bronnen
Groep 3-8 Eigentijds (geschiedenis) Blink (aardrijkskunde) Binnenstebuiten (natuur- en techniek)
Wetenschap en technologie
Groep 1-8 Diverse bronnen, ICT leerlijn
Expressievakken
Groep 1-8 Moet je doen, diverse bronnen. De school doet mee aan het programma KijkKunst van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en maakt gebruik van de cultuurlijn van Team4talent
Bewegingsonderwijs
Groep 1-2 Bewegingsonderwijs in het speellokaal. De school kent een samenwerking met Team4talent
Groep 3-8 Een keer per week verzorgt de vakleerkracht de les bewegingsonderwijs. De school kent een samenwerking met Team4talent
* In de groepen 1 t/m 8 wordt de computer ondersteunend ingezet bij het onderwijs. De school beschikt over een eigen (internet)netwerk. We besteden aandacht aan mediawijsheid. We leren de kinderen vaardigheden aan, laten ze kennis maken met de mogelijkheden en hoe ze hier op een goede manier om mee kunnen gaan.