MR Vlinderboom

Wie zitten er in de MR?

MR Vlinderboom bestaat uit drie ouders van leerlingen en drie leerkrachten.

Op dit moment zijn de volgende personen lid van de MR:

Oudergeleding: 

- Melissa Casti, moeder van Rafael (5) en Valerie (1/2)

- Charlene Brewer, moeder van Noé (5)

- John Starke, vader van Mason (4), Zola (1/2)

Personeelgeleding: 

- Geertje Smit, leerkracht 1/2c

- Levien Verdoorn, onderwijsassitent

- Danielle van Spengen, leerkracht groep 4b

Contact met MR