MR Vlinderboom

Wie zitten er in de MR?

MR Vlinderboom bestaat uit ouders van leerlingen en leerkrachten.

Op dit moment zijn de volgende personen lid van de MR:

Oudergeleding: 

- Melissa Casti, moeder van Rafael (6) en Valerie (3)

- Natalija Camber, moeder van Maksim (7) en Filip (5)

- Johan Veldhuis, vader van Nils (3)

Personeelgeleding: 

- Emma Huizinga (4a)
- Sylvia Rijntjes, leerkracht 5a
- Mariëtte Kroeze, leerkracht 7a

Vergaderdata:

Woensdag 19-10-2022
Woensdag 30-11-2022
Woensdag 18-01-2023
Woensdag 08-03-2023
Woensdag 10-05-2023
Woensdag 28-06-2023

Contact met MR