School in cijfers

Veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe Vlinderboom scoort op verschillende punten.

Waardering Octantscholen

Wij houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabel. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!

Rapportcijfer tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Algemene tevredenheid 7,7 7,6
Sfeer 8,1 8,1
Onderwijs 8,0 8,0
Algemene ontwikkeling 7,9 7,9
Veiligheid op school 7,8 7,8
Voorzieningen 7,8 7,8
Wat vinden ouders van ... Vlinderboom
... de school 6,9
... de leerkracht 8,0
... de communicatie 7,0
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) 8,0
Wat vinden de leerlingen op Vlinderboom?
Ik heb een leuke juf/meester 8,9
De juf/meester kan goed uitleggen 9,0
Ik voel me fijn op school 8,3
Ik voel me veilig op school 8,9
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes 8,9
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten 7,6
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg 9,0
Bron: Oudertevredenheidspeiling mei 2022, Leerlingentevredenheidsonderzoek mei 2022, Medewerkerstevredenheidspeiling december 2019.

School in cijfers

Met 11 groepen en 235 leerlingen heeft iedere groep op Vlinderboom gemiddeld 22 leerlingen. Op vrijwel alle belangrijke onderwerpen scoren wij dichtbij of hoger dan het landelijk gemiddelde. We zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze  20 medewerkers.

Wat vinden ouders van ... Vlinderboom
... de school 6,9
... de leerkracht 8,0
... de communicatie 7,0
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) 8,0
Wat vinden de leerlingen op Vlinderboom?
Ik heb een leuke juf/meester 8,9
De juf/meester kan goed uitleggen 9,0
Ik voel me fijn op school 8,3
Ik voel me veilig op school 8,9
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes 8,9
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten 7,6
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg 9,0
Bron: Oudertevredenheidspeiling mei 2022, Leerlingentevredenheidsonderzoek mei 2022, Medewerkerstevredenheidspeiling december 2019.
Overtuigd?
Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoort Vlinderboom boven het landelijk gemiddelde. Vraag een kennismakingsgesprek aan voor een persoonlijke rondleiding!

Prestaties van onze leerlingen

Wij zijn er trots op dat onze leerlingen op de Centrale Eindtoets boven het landelijk gemiddelde scoren en dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond.

Gemiddeld Centrale Eindtoets
Schooljaar De Vlinderboom Landelijk
2016 540,0 534,5
2017 535,4 535,1
2018 535,1 534,9
2019 536,6 536,1
* Opgemerkt dient te worden dat de opbrengsten van de groep 8 leerlingen in de schooljaren 2015, 2016 en 2018 door het geringe aantal leerlingen sterk beïnvloed worden. Dit omdat de gemiddelde groepsscore is gebaseerd op minder dan 10 leerlingen.
Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs (2018-2019)
Schoolvorm 2018-2019 Percentage 2018-2019
Vmbo 47%
Vmbo/Havo 20%
Havo 9%
Havo/Vwo 20%
Vwo 13%
inspectie-rapport-kwaliteit-basisschool-de-fontein

Inspectierapport

Vlinderboom krijgt in het rapport van de Onderwijsinspectie de hoogst haalbare, positieve beoordeling. Dit bevestigt dat onze inzet zijn vruchten afwerpt! Download het gehele rapport.

inspectie-rapport-kwaliteit-basisschool-de-fontein