*

School in cijfers

Veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe Vlinderboom scoort op verschillende punten.

School in cijfers

Met 9 groepen en 200 leerlingen heeft iedere groep op Vlinderboom gemiddeld 22/23 leerlingen. Op vrijwel alle belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. We zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 18 medewerkers.

Wat vinden de ouders van ... De Vlinderboom Alle scholen
... de school in het algemeen 7.8 7.6
... de leerkracht 8.3 8.1
Wat vinden de ouders?
Percentage tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Sfeer en inrichting schoolgebouw 95% 91%
Omgang leerkracht met de leerlingen 95% 93%
Inzet en motivatie leerkracht 94% 93%
Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 93% 92%
Vakbekwaamheid leerkracht 93% 92%
Wat vinden de leerlingen?
Ik heb een leuke juf/meester 9
Ik vind het leuk op school 8.6
Ik voel me fijn op school 8.7
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 92%
Ik ben trots op mijn school 86%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 88%
Bron: Oudertevredenheidspeiling december 2015, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, Medewerkerstevredenheidspeiling mei 2014

Waardering Octantscholen

Wij houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabel. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!

Wat vinden de ouders?
Percentage tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Sfeer en inrichting schoolgebouw 95% 91%
Omgang leerkracht met de leerlingen 95% 93%
Inzet en motivatie leerkracht 94% 93%
Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 93% 92%
Vakbekwaamheid leerkracht 93% 92%
Wat vinden de leerlingen?
Ik heb een leuke juf/meester 9
Ik vind het leuk op school 8.6
Ik voel me fijn op school 8.7
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 92%
Ik ben trots op mijn school 86%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 88%
Bron: Oudertevredenheidspeiling december 2015, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, Medewerkerstevredenheidspeiling mei 2014
Overtuigd?
Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoort Vlinderboom boven het landelijk gemiddelde. Vraag een kennismakingsgesprek aan voor een persoonlijke rondleiding!

Prestaties van onze leerlingen

Wij zijn er trots op dat onze leerlingen op de Centrale Eindtoets boven het landelijk gemiddelde scoren en dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond.

Gemiddeld resultaat Cito-eindtoets
Schooljaar De Vlinderboom Landelijk
2013 535,9 535
2014 * 534,8
2015 535,3 534,8
2016 540,0 534,9
* Opgemerkt dient te worden dat de opbrengsten van de groep 8 leerlingen in de schooljaren 2015 en 2016 door het geringe aantal leerlingen sterk beïnvloed worden. Dit omdat de gemiddelde groepsscore is gebaseerd op minder dan 10 leerlingen. De gemiddelde groepsscore van 2014 is niet gepublicerd omdat deze groep uit 2 leeringen bestond.
Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs (2015-2016)
Schoolvorm 2015-2016 Percentage 2015-2016
Vmbo 4 (66,6%)
Vmbo/Havo 0
Havo 0
Havo/Vwo 0
Vwo 2 (33,3%)
inspectie-rapport-kwaliteit-basisschool-de-fontein

Inspectierapport

Vlinderboom krijgt in het rapport van de Onderwijsinspectie de hoogst haalbare, positieve beoordeling. Dit bevestigt dat onze inzet zijn vruchten afwerpt! Download het gehele rapport.

inspectie-rapport-kwaliteit-basisschool-de-fontein