Ontdekkend leren

Wetenschap en technologie

Kinderen hebben een grote affiniteit met wetenschap en technologie. Vooral het ontdekkend leren en het zelf experimenteren, spreekt de kinderen aan. Dit sluit aan bij de nieuwsgierigheid en verwondering van kinderen. Wetenschap en technologie is geen apart vak, het is een brede benadering van de werkelijkheid. Geschikt voor het kind dat graag met de handen bezig is. Maar ook voor het kind dat naast de gewone leerstof behoefte heeft aan uitdaging en verdieping. We leren de kinderen kritische vragen te stellen, te onderzoeken en te ontwerpen. Ze leren oorzaak en gevolg herkennen, oplossingen zoeken en creatief denken en stimuleren zo hun ondernemingszin.

Een belangrijk onderdeel bij wetenschap en technologie is ICT-geletterdheid. Uw kind raakt al vanaf het begin vertrouwd met het verantwoord, duurzaam en veilig gebruik van computers en internet. Zo werken we in alle groepen met smartboards en zijn er computers waar de kinderen op leren (samen) werken, het gebruik van zoekmachines en verschillende softwareprogramma’s. Vanaf groep 5 t/m 8 wordt er gewerkt met tablets. De tablets worden vooral ingezet om de dag- en weektaak te maken.

Wij zijn er alert op dat leerlingen niet te veel uren werken op de tablet. In XperiO, een virtueel laboratorium, brengen we uw kind essentiële ICT-vaardigheden bij waarmee het zich bewust op de digitale snelweg kan begeven. We integreren wetenschap en technologie binnen alle vakgebieden en betrekken waar mogelijk ook ouders hierbij. Zo maken we excursies naar bijvoorbeeld bedrijven of vragen we ouders vanuit een bepaald vakgebied of expertise om daarover te vertellen in de klas.