Duurzaam samen

Ouders als pedagogisch en educatief partner

Opvoeden doe je samen, daarom zien wij ouders graag als pedagogisch- en educatief partner. We vinden het belangrijk om u als ouder(s) te betrekken bij de school en het onderwijs dat uw kind krijgt. U bent namelijk de ervaringsdeskundige van uw eigen kind. Wij stellen het op prijs als ouders komen praten over hun kind, over de dingen die goed gaan en over die dingen die moeilijk zijn. In overleg met u als ouder(s) proberen we tot de juiste oplossingen te komen.

Contact tussen ouders en leerkrachten is belangrijk. Vooral bij de jongste kinderen, die nog moeten groeien in de school, is contact waardevol en wenselijk. Een gesprek op zijn tijd kan voor beide kanten voor meer duidelijkheid zorgen. De aanwezigheid van de kinderen is bij veel gesprekken gewenst. Het gaat tenslotte over hen.

Samenwerkend leren

Samenwerkend leren is leren in groepsverband: we besteden aandacht aan samenwerken en leren van en met elkaar. Samenwerken gaat niet vanzelf, ook samenwerken moet je leren. Bij samenwerkend leren gaat het om samen werken aan één opdracht maar ook samenwerken waarbij ieder tot een goed afzonderlijk resultaat komt. Daarbij gaan we uit van twee principes: samen kun je iets dat je alleen niet zou kunnen. En samen heb je meer resultaat dan alleen. Samenwerken stimuleert de cognitieve- en sociale ontwikkeling van kinderen.