Blijf op de hoogte

We houden u op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken.

1x per jaar

Informatieavond
Aan het einde van het schooljaar maakt u op de informatieavond kennis met de leerkracht(en) van uw kind van het komende schooljaar. U krijgt algemene informatie over de school, wat er het komende schooljaar gaat gebeuren in de klas en uitleg over het lesprogramma.

Voorlichting Voortgezet Onderwijs
Een keer per jaar is er voor ouders en leerkrachten groep 7 en 8 een voorlichting over de keuze voor vervolgonderwijs voor hun kinderen. Daarnaast vinden er in december adviesgesprekken plaats.

3x per jaar

Oudercontactmomenten
Drie keer per jaar is er een oudercontactmoment. Hier worden de schoolvorderingen en het welbevinden van uw kind besproken. Een eerste gesprek vindt plaats in september. Het tweede gesprek (rond februari) is op basis van het rapportfolio. Voor de zomervakantie is het derde gesprek op aanvraag en ook op basis van het rapportfolio.

1x per maand

Nieuwsbrief
Vlinderboom stuurt eens in de maand een digitale nieuwsbrief naar alle ouders. Ouders die vooraf aangeven geen internet te hebben, ontvangen een nieuwsbrief op papier.

Dagelijks

Inloopkwartier bij de kleutergroepen
Tussen 08.15- 08.30 uur bent u bij ons op school van harte welkom om samen met uw kind te kijken naar zijn of haar werk(zaamheden) in groep 1/2. In de deze groep vinden de kinderen het vaak leuk als u niet alleen naar het gemaakte werk komt kijken, maar ook een korte activiteit met hen samen doet.

De groepsleerkracht of teamlid
Heeft u een vraag over uw kind of de school? Dan kunt u dagelijks na de les een leerkracht of teamlid aanspreken. Voor een gesprek maken wij graag een afspraak.

Online

Website
Op www.vlinderboom-octant.nl is de belangrijkste informatie over de school terug te vinden.

Parro
De meeste informatie wordt op onze school via Parro verspreid. Dit is een digitale communicatiedienst voor de ouders en school. Via e-mails, berichten via de gratis app, of (in noodgevallen) een sms, blijft u op de hoogte.

Facebook, Twitter en Instagram
Vlinderboom is actief op Facebook. Op https://www.facebook.com/OctantVlinderboom/ laten we op een laagdrempelige manier zien welke activiteiten er op school plaatsvinden. Deze berichten zijn via de schoolwebsite zichtbaar en zijn zo ook toegankelijk voor personen die niet beschikken over een account. Op https://twitter.com/OctVlinderboom vindt u ons Twitteraccount. Op Instagram (octantschool_vlinderboom) kunt u ook regelmatig informatie vinden over Vlinderboom.

Extra

Contact met de ouders na een scheiding
Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. Na een scheiding zal de school dan ook beide ouders blijven informeren. Hiervoor moeten wel de juiste adresgegevens aan de school worden doorgegeven. Wanneer informatievoorziening aan één van de ouders niet is toegestaan, bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak, vragen we u hiervan een schriftelijk bewijs te geven aan de directie van onze school.